Over ChoyConsultants

Choy consultants is gespecialiseerd in strategische adviezen en een zakelijke benadering van menselijk gedrag, menselijke emoties en menselijke verhoudingen in veranderende organisaties. Onze benadering richt zich zowel op de structuur als op de cultuur van organisaties in verandering.

In onze advisering, training en coaching werken wij met zelf ontwikkelde concepten en technieken vanuit de systeemtheorie, de communicatie-theorie en het constructivisme en beschikken wij over een netwerk van adviseurs, trainers, coaches en onderzoekers.

Wij hebben de beschikking over specifieke kennis en vaardigheden, die op creatieve en slagvaardige wijze worden ingezet bij:

  • Advisering over en begeleiding van fusies, overnames, organisatieveranderingen en management-developmenttrajecten. Wij maken gebruik van nieuwe interventies, waarmee stereotype weerstandspatronen doorbroken worden. Hierdoor kan verandering echt tot vernieuwing en verbetering leiden.
  • Teambuilding gericht op de bevordering van de samenwerking door het (opnieuw) vaststellen van de doelen van de organisatie, het bijstellen van het (strategisch) beleid en het verbeteren van de communicatie.
  • Conflicthantering in raden van bestuur, directies, managementteams en multidisciplinaire teams van professionals, alsmede in maatschappen van medisch specialisten, advocaten, accountants en organisatieadviseurs. Met behulp van speciaal ontwikkelde interviewtechnieken worden nieuwe denkbeelden aangereikt, die impasses in de samenwerking kunnen doorbreken en oplossen.
  • Individuele en teamcoaching van het top management: het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en creativiteit, het ontwikkelen van nieuwe (carrière) perspectieven en het vinden van nieuwe evenwichten in de werk-privé in balans.
  • Taxatie en begeleiding van de emotionele en relationele familieaspecten, die het management van familiebedrijven en de opvolging in familiebedrijven bemoeilijken.
  • Het schrijven van strategische beleidsplannen en bedrijfspresentaties.
  • Trainingen, cursussen en presentaties op het gebied van de toepassing van psychologische, systeemtheoretische en constructivistische inzichten in het organisatieadvieswerk, het management en het ondernemen. Deze activiteiten worden individueel of in groepsverband op maat aan organisaties aangeboden.

Voor meer informatie over Choy consultants of over de publicaties van Joep Choy kunt u contact opnemen met Dorris Cohen, managing partner, telefoon 023 539 1469 of email info@choyconsultants.nl

Boeken en DVD’s

Joep Choy heeft meerdere boeken geschreven en DVD's samengesteld die via deze website besteld kunnen worden.


devraagop_small_3De vraag op het antwoord gaat over vragen waarvan de antwoorden nog gemaakt moeten worden.
lees meer >

 

Kiezen_v_Kinderen_small3Kiezen voor Kinderen presenteert een nieuwe werkwijze voor pleegzorg die de complexiteit van het samenspel in pleegzorg (letterlijk) in beeld brengt. HELAAS UITVERKOCHT

 

dvd_interventies_smallDVD Interventies in echtscheidings- bemiddeling. Ontwikkeling en samenstelling Joep Choy.
lees meer >