Boeken en DVD’s

devraagop_small‘DE VRAAG OP HET ANTWOORD’
De vraag op het antwoord gaat over vragen waarvan de antwoorden nog gemaakt moeten worden. En antwoorden die nog niet vaststaan, kunnen van grote betekenis zijn. Dat kunnen antwoorden zijn die een nieuw licht op een zaak werpen, die een wending kunnen geven aan een proces of die een schokeffect te weeg kunnen brengen. Organisaties bestaan uit mensen en de kwaliteit van de samenwerking tussen mensen is in hoge mate bepalend voor het succes van organisaties.

Wilt u dit boek bestellen bel dan 023 539 14 69 of mail ons op info@choyconsultants.nl
lees meer

 

Kiezen_v_Kinderen_small‘KIEZEN VOOR KINDEREN’
* DIT BOEK IS HELAAS UITVERKOCHT *
In Kiezen voor kinderen wordt een nieuwe werkwijze voor pleegzorg gepresenteerd die de complexiteit van het samenspel in pleegzorg (letterlijk) in beeld brengt. Bij pleegzorg zijn vele partijen betrokken en die partijen hebben dikwijls tegengestelde belangen. Beschreven wordt hoe met behulp van systeemtheoretische principes die tegenstellingen overbrugd kunnen worden: hoe kan er ‘samenspel’ ontstaan en hoe kan ‘tegenspel’ voorkomen worden.

 

dvd_interventies_small

‘DVD Interventies in echtscheidingsbemiddeling’
Ontwikkeling en samenstelling Joep Choy.

Deze DVD is bestemd voor hulpverleners, mediators en advocaten die in hun werk te maken krijgen met problematische echtscheidingssituaties. Op deze DVD is te zien hoe Joep Choy een aantal systeemtheoretische interventies toepast bij een (gescheiden) gezin waarbij de dochter en de zoon bij moeder wonen en de zoon geen contact meer wil hebben met de vader.

Wilt u deze DVD bestellen bel dan 023 539 14 69 of mail ons op info@choyconsultants.nl

lees meer

In het Archief