Curriculum Vitae

Drs.Y.W. Choy is auteur, organisatieadviseur, psycholoog en psychotherapeut. Hij is partner van Choy consultants, trainer en coach van bestuurders, managers, organisatie-adviseurs, coaches en mediators en opleider en supervisor in de gezinstherapie. Hij studeerde psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en volgde postdoctorale opleidingen in management, psychotherapie en systeemtherapie o.a. in Engeland en de U.S.A.

Hij heeft een brede bestuurservaring. Tot 1 januari 1999 was hij 15 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van Triversum, een Kinder- en Jeugdpsychiatrisch Ziekenhuis. In deze functie realiseerde hij twee fusies, vele samenwerkingsprojecten gericht op zorgvernieuwing en een omvangrijk nieuwbouwtraject. Hij bekleedde als voorzitter vele (landelijke) bestuurs- en commissarisfuncties in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Van 1997 tot medio 2003 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie.

Als adviseur en coach begeleidt hij fusie- en overnameprojecten, alsmede grote en kleinere organisatieveranderingstrajecten. Hij is specialist in de begeleiding van familiebedrijven en expert in het genereren van oplossingen van samenwerkingsconflicten in directie- en managementteams, multidisciplinaire teams van professionals en maatschappen van service professionals en medisch specialisten.

  • Sinds 1980 is hij bezig met de toepassing van systeemtheoretische interventies in organisaties gericht op leiderschap, samenwerking, organisatieontwikkeling. Over dit onderwerp heeft hij presentaties gegeven bij o.a. Berenschot, BoerCroon, Elsevier Consultants, GITP, LTP, KLM , ShinEtsu, Ordina, Price Waterhouse Coopers, Deloitte, RABO, Schouten & Nelissen, Twijnstra & Gudde, United Services Group, NS, ProRail, de ministeries van VWS, LNV, V&W, SZW en EZ, de Algemene Rekenkamer, de Algemene Bestuursdienst, de F.N.V. en de UWV, Het Koninklijk Instituut voor de Tropen en het Stedelijk Museum.
  • Hij is gastdocent bij diverse opleidingsinstituten (o.a. De Baak, Sioo, RINO Noord Holland, Instituut Mediation Familierecht Opleidingen) en is als kerndocent van “Intercoach” betrokken bij coachingsopleidingen voor secretarissen-generaal, directeuren-generaal en directeuren. Hij presenteert het onderdeel “persoonlijke effectiviteit” in Master Classes voor (aankomende) ziekenhuis- en zorgdirecteuren van de Erasmus Universtiteit (BMG) en TIASS Business School (Tranzo). Onder de titel “De toepassing van systeemtheoretische interventies”, geeft hij in samenwerking met Van Ierschot BV jaarlijks meerdere masterclasses voor managers, adviseurs, trainers en coaches over de toepassing van de systeemtheorie en het constructivisme. Hij treedt op in specialistische opleidingen op het gebied van conflictbemiddeling en mediation voor advocaten (VFAS, IFM) en mediators (o.a. NIP).
  • Hij beschikt over ruime en brede kennis van de zorgsector. In ruim 150 ziekenhuis- en zorgorganisaties heeft hij opgetreden als adviseur, begeleider, coach en conflictbemidelaar van raden van toezicht/commissarissen, raden van bestuur en stafbesturen op het gebied van leiderschap, samenwerking, management development en corporate governance.
  • Binnen ziekenhuizen is hij in meer dan 50 maatschappen/vakgroepen van medisch specialisten betrokken geweest bij de oplossing van samenwerkings- en fusievraagstukken.
  • Hij beschikt daarnaast over ruime ervaring als coach en conflictbemiddelaar in maatschappen van advocaten en financiële- en organisatieadviseurs en in tal van multidisciplinaire teams van uiteenlopende organisaties.

Joep Choy heeft ruim 80 artikelen en hoofdstukken in boeken, alsmede acht boeken gepubliceerd. Zijn Boek “De Vraag op het Antwoord” werd genomineerd als boek van het jaar 2005 door de vakjury van de Orde van Organisatieadviseurs. Recentelijk publiceerde hij samen met Professor Dr. Jan Moen het boekje de Bovenkamer (2014) over het coachen van bestuurders in de zorgsector. Joep Choy heeft vele lezingen, seminars en workshops gehouden op (inter)nationale congressen (o.a. in België, Engeland, de Nederlandse Antillen en de U.S.A.) en hij is een veelgevraagde gespreksleider voor conferenties en forumdiscussies.

Daarnaast is hij actief als relatie- en gezinstherapeut en echtscheidingsbemiddelaar, treedt hij als docent op in postdoctorale opleidingen en masterclasses in binnen- en buitenland en ontwikkelt hij methodieken op het gebied van de systeemtherapie, jeugdzorg en echtscheidingsbemiddeling. In vijf boeken beschreef hij systemische interventies voor de jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming, de gezinsdagbehandeling, de pleegzorg en de aanpak van huiselijk geweld:

  • ‘Moetwillige hulverlening’ samen met Steven Pont en Theo Doreleijers (2003)
  • ‘Gezin Gezien’ (redactie) samen met Annemarie Gerritsen en Brechje Kuipers (2005)
  • ‘Gezin in perspectief’ samen met Emily Sprokkereef (2008)
  • ‘Kiezen voor kinderen’ samen met Ellen Schulze (2009)
  • ‘Kracht van verbinden’ samen met Matthieu Goedhart (2011)

Boeken en DVD’s

Joep Choy heeft meerdere boeken geschreven en DVD's samengesteld die via deze website besteld kunnen worden.


devraagop_small_3De vraag op het antwoord gaat over vragen waarvan de antwoorden nog gemaakt moeten worden.
lees meer >

 

Kiezen_v_Kinderen_small3Kiezen voor Kinderen presenteert een nieuwe werkwijze voor pleegzorg die de complexiteit van het samenspel in pleegzorg (letterlijk) in beeld brengt. HELAAS UITVERKOCHT

 

dvd_interventies_smallDVD Interventies in echtscheidings- bemiddeling. Ontwikkeling en samenstelling Joep Choy.
lees meer >