Publicatielijst

Boeken, hoofdstukken, artikelen en columns van Y.W. Choy

(Bijgewerkt tot 1 oktober 2012)

 1. Choy, Y.W., Stomp, J., Heuveling van Beek, A., Hoekstra, H. & Combée (1975). Didactische versus experiëntiële methode en modeling bij de training en supervisie van aanstaande counselors. Amsterdam: Vrije Universiteit.
 2. Choy, Y.W. & Heuveling van Beek, A. (1976). Groepsbegeleiding bij een zelfcontrole programma voor obesitas. Doctoraal Scriptie. Amsterdam: Vrije Universiteit
 3. Choy, Y.W. (1978). Vermageren door zelfcontrole van het eetgedrag. In: DiaBC,
 4. Choy, Y.W. (1978). De theoretische achtergrond van gedragstherapeutische methoden voor de behandeling van obesitas. Oss: Nederlandse Vereniging voor Diëtisten
 5. Choy, Y.W., Baanders, E.A. & Clemens-van Uitert, J. (1979). Het Cordon-Vermagerings-project. Nederlands Tijdschrift voor Diëtisten, 3, 124-136.
 6. Choy, Y.W. (red.) (1980). Kuratieve activiteiten op het Medisch Opvoedkundig Bureau. Utrecht: NVAGG.
 7. Choy, Y.W. (1981). De training van diëtisten tot groepsbegeleiders. Belgisch Tijdschrift voor Diëtisten, 4,
 8. Choy, Y.W. (1982). Vetzucht en psychologie. Nederlands Tijdschrift voor Diëtisten, 5, 166
 9. Choy, Y.W. (1982). Obesitas en de psychotherapeutische methoden . In: Nederlands Tijdschrift voor Diëtisten, 5, 166-168
 10. Choy, Y.W. (1983). Individuatieproblematiek bij adolescenten: een aanzet tot een geïntegreerd behandelingsmodel. In: A.C. Driessen & H.F.A. de Hoogh (Red.), Psychotherapie met adolescenten. Hengelo: STAP.
 11. Choy, Y.W. (red.) (1983). Takenpakket Jeugdzorg. Utrecht: NVAGG
 12. Choy, Y.W. (1984). Indicatietegenstelling in een jeugdzorgteam. In: Kind en Adolescent, 5, 133-143.
 13. Choy, Y.W. (1984). Psychoanalytisch georiënteerde gezinstherapie. Amstelveen: Tulpenburg
 14. Choy, Y.W. (1985). De relatie tussen medisch kleuterdagverblijven en kinder- en jeugdpsychiatrie. In: R. van Andel, L. Beukelaar & I. Fenger (Red.), Spoorzoeken. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek
 15. Hoogh, H.F.A. & Choy, Y.W. (Red.) (1985). Diagnostiek en beleid bij pubers en adolescenten. Hengelo: Stichting STAP
 16. Choy, Y.W. & Stoit, A. (1987). Interview met mevrouw Lamping-Goos, Inspecteur kinder- en jeugdpsychiatrie.  In: Tijdschrift  Kinder & Jeugdpsychotherapie, 14, nr. 1, 32-45
 17. Choy Y.W. & Langenberg, S.J.A.M. (1987). Nood breekt wetten. In: Tijdschrift Kinder & Jeugdpsychotherapie, 14, nr. 1, 46-53
 18. Choy, Y.W. (1990). De Praktijk van het circulair interviewen. Santpoort Zuid: NISTO Publicaties
 19. Choy, Y.W. (1993). Integration of Hospital Education in the Therapy of Psychiatric Children and Youth. Amsterdam: Hospital School
 20. Choy, Y.W. (1993). De ontsluiting van de beslotenheid van de kliniek: een systeemtheoretische visie op het functioneren van de kliniek. In: Vereniging van Klinische Psychotherapie: Ontwikkelingen in de klinische psychotherapie. Halsteren: VKP.
 21. Choy, Y.W. (1993). Het menselijk ontwerp. In: Brochure Erik Prins, schilderijen / tekeningen. Amsterdam: Galerie Hof & Huyser.
 22. Choy, Y.W. (1994). Op weg naar een nieuw kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis. Amsterdam: ALTB.
 23. Choy, Y.W. (1995). The influence of the hospital: context and family. Santpoort Zuid: NISTO Publicaties.
 24. Choy, Y.W. (1996). Klinische systeemtherapie. In: F. Verheij & F.C. Verhulst (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie III (pp. 94-123). Assen: Van Gorcum.
 25. Choy, Y.W. (1996). Boekrecensie: Curium1955-1995. Bladzijden uit de geschiedenis van de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie door Goei, van ’t Hof & Hutschemakers. In:Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 10, 1083-1085
 26. Choy, Y.W. & Doyle, C. (1997). Triversum, een nieuw gezicht. Den Haag: Revue Arts
 27. Choy, Y.W. (1997). Het belang van samenwerking in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Willemstad: Capriles
 28. Choy, Y.W. (1998). Zorg op maat. In: U. Fischer, Beschouwingen over sociaal ondernemersschap. Hoofddorp: De woonmaatschappij.
 29. Choy, Y.W. (1998). Vooronderzoek “Beter met Thuis”. Santpoort Zuid: NISTO Publicaties.
 30. Choy, Y.W. (1999). “Op weg naar een kinder- en jeugdpsychiatrisch circuit in Noord-Brabant”  Santpoort Zuid: Choy Consultants BV
 31. Choy, Y.W. (1999). De kinder- en jeugdpsychiatrie in een veranderend zorgveld. In: F. Verheij, M.P.M. Monasso, M.L.J.M. Eussen & J.P. van Nuland (Red.), Zorgbreedte van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Assen: Van Gorcum.
 32. Choy, Y.W. & Muinen, I. (1999). Verbreiding, verdieping en verbetering van de systeemtherapie. Beleidsplan van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie. Amsterdam: NVRG
 33. Choy, Y.W. & Eijgenraam, K. (2000). Opvoeden is een vak. Een systeemtheoretische oudercursus. Santpoort Zuid: NISTO Publicaties
 34. Choy, Y.W. (2000) Feijenoord in Ajax tenue? De aftrap van Bureau Jeugdzorg Rotterdams Model. Santpoort Zuid: NISTO Publicaties
 35. Choy, Y.W. & Eijgenraam, K. (2000). Protocol systeemtherapie voor kinderen met gedragsstoornissen Santpoort Zuid: NISTO Publicaties.
 36. Choy, Y.W. (2001). Gezinsgericht werken vanuit vraaggericht perspectief. Santpoort Zuid: NISTO Publicaties
 37. Choy, Y.W. (2001). Niet-verzekerbare relaties. In: Systeemtherapie, jaargang 13, nr. 1, 51-53.
 38. Choy, Y.W. (2002). Eet smakelijk! In: Systeemtherapie, jaargang 14, nr. 2, 109-113.
 39. Choy, Y.W., Pont, S. & Doreleijers, Th.A.H. (2003). Moetwillige hulpverlening. Amsterdam: SWP.
 40. Choy, Y.W. (2003). Organisaties maken mensen. Coaching vanuit systeemtheoretisch perspectief. In: T. Dijkstra (Red.), Coachen bij de overheid (pp. 51-75). ’s Gravenhage: Elsevier.
 41. Choy, Y.W. (2003). Leve de professionals. In : Y.W. Choy, (Red.) Maatschappelijk ondernemer in kinder- en jeugdpsychiatrie. Liber Amicorum voor Joost van Nuland (pp. 76-87). Barendrecht: RMPI
 42. Choy, Y.W.(2003). Ontsnappen aan lineaire terreur. In: Systeemtherapie, jaargang 15, nr. 2, 120-122.
 43. Choy, Y.W. (2005). Systeemgerichte behandeling. In: J. Hermanns, C. van Nijnatten, F. Verheij & M. Reuling (red.), Handboek jeugdzorg, deel 2, Methoden en programma’s (pp. 517-530).  Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
 44. Choy, Y.W. (Red.) (2005). De vraag op het antwoord. Systemische interventies voor conflicten in organisaties. Santpoort Zuid: NISTO publicaties.
 45. Choy, Y.W. (2005). Gezinsgericht werken vanuit vraaggericht perspectief. In: Y.W. Choy, A. Gerritsen & B. Kuipers (Red.), Gezin Gezien. Systemische interventies in de jeugdhulpverlening (pp. 17-36). Bergen (NH): Bonneville.
 46. Choy, Y.W. (2006). Eén grote pot nat. In: Systeemtherapie, 18 (2), 112-115
 47. Choy, Y.W. (2006). De systeembenadering bij mediation. In: H. Prein (Red.), Benaderingen en inspiratiebronnen van mediation (pp.19-92). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 48. Choy, Y.W. (2007). Uitspraken over mediation. In: E. Schutte & H.F.M. van de Griendt (Red.), Conflicthantering in 2008. Elke dag meer inzicht. NMI Bureaukalender.
 49. Choy, Y.W. (2007). Wat heb jij dan gedaan? Systemische coaching in de publieke sector. In T. Dijkstra (Red.), Coachen als tweede beroep (pp. 65-95). Zaltbommel: Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen.
 50. Choy, Y.W. (2007). Ome Jan. In: M.van Eerten (2007). Vele gezichten van de Wmo (pp.114-115).  ’s-Gravenhage: Reed Business bv.
 51. Choy, Y.W. (2008). Het verduren van kuren van politieke besturen. In: O. Hoorn (Red.), Afscheidsboek José Vermeer, 29 jaar in de jeugdzorg (pp. 33-34). Rotterdam: Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam..
 52. Choy, Y.W. (2008). Protocol Kortdurende Directieve Systeemtherapie (KDS). Santpoort Zuid: Nisto publicaties
 53. Choy, Y.W. (2008). Een systeemtheoretische blik op zorgorganisaties. In: A. Savenije, M.J. van Lawick & E.T.M. Reijmers (red.), Handboek Systeemtherapie (pp 697-708), 1e druk. Utrecht: De Tijdstroom.
 54. Choy, Y.W. & Sprokkereef (2008). Gezin in perspectief. Gezinsdagbehandeling in de jeugdhulpverlening. Meppel: Edu’Actief b.v.
 55. Choy, Y.W. & Schulze, E. (2009). Kiezen voor kinderen. Een nieuwe blik op het samenspel in pleegzorg. Santpoort Zuid/Amsterdam: Nisto publicaties/ Spirit.
 56. Choy, Y.W. & Schulze, E. (2010). Het beoordelen van het toekomstperspectief van pleegkinderen. In: P.M. van den Bergh & A.M. Weterings, Pleegzorg in perspectief, Ontwikkelingen in theorie en praktijk (pp 306-318). Assen: Van Gorcum.
 57. Choy, Y.W. (2010). Voorwoord. In: M. Spanjersberg, A. van Hoek, E. Veldhuijzen van Santen & R. van Wingerden, Systeemdenken in de praktijk. (pp 9-10). Utrecht: Uitgeverij Stili Novi
 58. Choy, Y.W. (2010). Beoordelingsboog voor het vaststellen van de geschiktheid van pleeggezinnen. Santpoort Zuid: Nisto publicaties
 59. Choy, Y.W. (2010). Nieuwsgierigheid = liefde voor leren. Santpoort Zuid: Nisto Publicaties
 60. Choy, Y.W. (2011). Afscheid van de illusie van maakbaarheid. In: Liber Amicorum voor Fons Voormeeren. Amsterdam: Uitgeverij SWP
 61. Choy, Y.W. (2011). Er bestaat geen oplossing voor de mens. Haarlem: De Changekitchen. Column voor website.  Zie column
 62. Choy, Y.W. (2011).  Voorwoord: Wat is eigenlijk een organisatie? In L. Peulen (2011) Leven en werken in verbondenheid.
 63. Goedhart, M. & Choy, Y.W. (2011). De kracht van verbinden. Multifocus, een handreiking voor een gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld. Venlo: Mutsaersstichting.  
 64. Choy, Y.W. (2012). Goed nieuws: Normaal is niet gewoon. Haarlem: De  Changekitchen. Column voor website. Zie column
 65. Choy Y.W. (2012). Binnenstebuiten. Zorgvisie, magazine voor beleid en management, 42, 5, p. 79.
 66. Choy Y.W. (2012). Het doorgronden van macht vanuit systeemtheoretisch perspectief. Tijdschrift Conflicthantering nummer 4, 2012
 67. Choy Y.W. (2012). Benutten van verschillen. Zorgvisie, magazine voor beleid en management, 42, 7, p.
 68. Choy, Y.W. (2012). Worstel en kom boven. Zorgvisie, magazine voor beleid en management, 42, 9, p.
 69. Choy, Y.W. (2012). Als de kosten de pan uitrijzen, hebben we een grotere pan nodig. Haarlem: De  Changekitchen. Column voor website.  Zie column
 70. Choy Y.W. (2012). Voor mij geen wij. Tijdschrift Conflicthantering nummer 4, 2012
 71. Choy, Y.W. (2012). Druk, druk, druk…….. Zorgvisie, magazine voor beleid en management, 42, 11, p. 33
 72. Choy, Y.W. & Moen, J.(2012). Strijd in de bestuurskamer. Botsende stijlen en ethische dilemma’s. Zorgvisie, magazine voor beleid en management, 42, Special, 46-47
 73. Choy, Y.W. (2013). Machtsstrijd. Zorgvisie, magazine voor beleid en management, 43, 1,2, p. 41
 74. Choy, Y.W. (2013). Regie over jezelf. Zorgvisie, magazine voor beleid en management, 43, 4, p. 21
 75. Choy, Y.W. (2013). Gelijk, maar toch anders. Zorgvisie, magazine voor beleid en management, 43, 6, p. 23
 76. Choy, Y.W. (2013). Leren communiceren. Zorgvisie, magazine voor beleid en management, 43, 8, p. 19
 77. Choy, Y.W. (2013). Eerljk is eerlijk. Website Dagblad Metro 3 juli 2013
 78. Choy, Y.W. (2013). Stoelendans. Zorgvisie, magazine voor beleid en management, 43, 10, p. 39
 79. Choy, Y.W. (2013). De valkuil van het eigen gelijk. Zorgvisie magazine voor beleid en management, 43, 12 p. 29
 80. Choy, Y.W. & Moen, J.(2013). Jeukende relaties. Zorgvisie, magazine voor beleid en management, 43 special p. 44-45
 81. Choy, Y.W. (2014). De jas van de bestuurder. Zorgvisie, magazine voor beleid en management, 2014 jaargang 44 nr.3 p. 19
 82. Choy, Y.W. (2014). Klinische systeemtherapie in de kinder- en jeugdpsychiatrie. In: F. Verhey en collega’s, Klinische Kinder- en jeugdpsychiatrie. Assen: Koninklijke van Gorcum
 83. Choy, Y.W. & Moen, J. (2014). De Bovenkamer. Amsterdam: Reed Business
 84. Choy, Y.W. (2015). De systeemtheoretische benadering in mediation. In: Tijdschrift voor conflicthantering 10, 5, 16-19
 85. Choy, Y.W. & Spanjersberg, M. (2019). Gezinstherapie bij conflicten op het werk? Lessen voor organisatieprofessionals uit de spreekkamer van de gezinstherapeut. In: Kessener, B  & Oss, L. van  (2019). Meer dan de som der delen. Systeemdenkers over organiseren en veranderen. Deventer: Vakmedianet

Boeken en DVD’s

Joep Choy heeft meerdere boeken geschreven en DVD's samengesteld die via deze website besteld kunnen worden.


devraagop_small_3De vraag op het antwoord gaat over vragen waarvan de antwoorden nog gemaakt moeten worden.
lees meer >

 

Kiezen_v_Kinderen_small3Kiezen voor Kinderen presenteert een nieuwe werkwijze voor pleegzorg die de complexiteit van het samenspel in pleegzorg (letterlijk) in beeld brengt. HELAAS UITVERKOCHT

 

dvd_interventies_smallDVD Interventies in echtscheidings- bemiddeling. Ontwikkeling en samenstelling Joep Choy.
lees meer >