Ik wil ‘de vraag op het antwoord’!

De vraag op het antwoord gaat over vragen waarvan de antwoorden nog gemaakt moeten worden. En antwoorden die nog niet vaststaan, kunnen van grote betekenis zijn. Dat kunnen antwoorden zijn die een nieuw licht op een zaak werpen, die een wending kunnen geven aan een proces of die een schokeffect te weeg kunnen brengen. Organisaties bestaan uit mensen en de kwaliteit van de samenwerking tussen mensen is in hoge mate bepalend voor het succes van organisaties. De auteurs beschrijven in dit boek nieuwe vragen (en antwoorden), waarmee dilemma’s, stagnaties en conflicten in de samenwerking met succes te lijf gegaan kunnen worden. Er wordt een simpel en handzaam model geïntroduceerd waarmee complexe interactiepatronen in organisaties in kaart gebracht kunnen worden en waarmee die patronen in positieve zin beïnvloed kunnen worden. Daarnaast wordt uitgebreid stil gestaan bij de beschrijving van het circulair interview als ‘constructieve roddelmethode’ om de belemmerende invloed van negatieve beeldvorming weg te nemen.
Dit boek biedt talloze praktische voorbeelden voor managers, personeelswerkers, organisatieadviseurs, coaches, mediators en andere professionals en studenten die geïnteresseerd zijn in het doorgronden en het bevorderen van samenwerking binnen organisaties.

Het boek kost € 30,85 inclusief de verzendkosten. Wilt u dit boek bestellen bel dan 023 539 14 69 of mail ons op info@choyconsultants.nl

devraagop_small

In het Archief