‘Kiezen voor kinderen’

Dit boek is helaas uitverkocht

In ‘Kiezen voor kinderen’ wordt een nieuwe werkwijze voor pleegzorg gepresenteerd die de complexiteit van het samenspel in pleegzorg (letterlijk) in beeld brengt. Bij pleegzorg zijn vele partijen betrokken en die partijen hebben dikwijls tegengestelde belangen. Beschreven wordt hoe met behulp van systeemtheoretische principes die tegenstellingen overbrugd kunnen worden: hoe kan er ‘samenspel’ ontstaan en hoe kan ‘tegenspel’ voorkomen worden.

Om eenduidigheid in de pleegzorgcontext te bevorderen, stellen Joep Choy en Ellen Schulze het perspectief voor het kind in dit boek centraal. Pleegkinderen hebben er recht op zo snel mogelijk te weten of zij terug naar huis gaan of in een pleeggezin blijven wonen. Voor ouders en pleegouders is dat minstens zo belangrijk en ook de overheid huldigt deze opvatting. In de praktijk komt het echter te vaak voor dat hierover geen knoop wordt doorgehakt. Het telkens uitstellen van een duidelijk besluit is niet alleen schadelijk voor de ontwikkeling van een kind, maar het leidt ook tot ruis in de context, waardoor de kans op conflict toeneemt. Het bepalen van het toekomstperspectief vraagt om zorgvuldige afweging en gedegen onderzoek. In dit boek wordt een ‘beoordelingsboog’ geïntroduceerd, waarmee de hulpverleners van pleegzorg aan de hand van negen factoren een gedegen advies kunnen formuleren met betrekking tot het perspectief van het kind. Het belang van het kind bij een veilig ontwikkelingsklimaat geeft bij deze advisering de doorslag.

In dit boek worden vele voorbeelden gegeven van nieuwe en vooral praktische interventies die hulpverleners kunnen toepassen in het pleeggezin, het oorspronkelijke gezin van het pleegkind en voor de samenwerking tussen beide gezinnen. Deze interventies zijn gebaseerd op principes van de systeemtherapie, het competentiemodel en de oplossingsgerichte benadering. Een aantal interventies worden letterlijk uitgeschreven en zijn daarom direct toepasbaar. Hoewel zij primair bedoeld zijn voor pleegzorg, zijn deze interventies ook bruikbaar in andere programma’s in de jeugdzorg.

Dit boek is bedoeld voor pleegzorgwerkers, jeugd- en gezinshulpverleners, gedragswetenschappers, (kinder)artsen en (kinder)psychiaters, leidinggevenden en staf- en beleidsmedewerkers in de pleeg- en jeugdzorg, alsmede voor hen die daarvoor in opleiding zijn. Ook voor (aanstaande) pleegouders en voor ouders waarvan hun kind in pleegzorg verblijft, biedt dit boek een goed beeld van de begeleiding van en de besluitvorming over pleegkinderen.

Bestellen Het boek kost € 25,70 inclusief de verzendkosten. Wanneer u het formulier invult krijgt u het boek zo spoedig mogelijk thuis gestuurd!

Kiezen_v_Kinderen_small

Bestellen?
De vraag op het antwoord
DVD Interventies in echtscheidings- bemiddeling